Een animatie bij 5-jarige curieuzeneuzen

We hebben een animatie op school georganiseerd met de volgende inhoud:

  1. Discussie rond de regenboog
    – Hebben jullie een regenboog al gezien ?
    – Wat zijn de kleuren van de regenboog ?
  2. Lezing van het verhaal
  3. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen: bouw of alleen decoratie van de doos
  4. Tocht bij het schoolplein om de regenboog met gewoon zonlicht te waarnemen
  5. Tekening van het experiment met de regenboog